historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Muotojen luokituksia

Dibelius jakoi evankeliumien muodot seuraavasti: (suomennokset ja luokittelu lainattu muokaten kirjasta Riekkinen & Veijola (1982) Johdatus eksegetiikkaan, 144-145)

A Kertomusaineisto:
1. Paradigmat, 2. Novellit, 3. Legendat, 4. Myytit, 5. Kärsimyshistoria

B Pareneesi (Jeesuksen opetus):
1. Viisaussanat, 2. Kuvapuhe, 3. Vertauskertomukset, 4. Profeetallinen kutsu, 5. Pelkistetty käsky, 6. Muut käskymuodot perusteluineen

Bultmann jakoi aineksen vielä tarkemmin, joskin hänelläkin oli kaksi pääkategoriaa eli kertomusaineisto ja puheaineisto.

A Kertomusaineisto:
1. Ihmekertomukset, 2. historialliset kertomukset, 3. legendat

B Puheaineisto:
1. Apoftegmat (anekdootteja, kiista- ja koulukeskusteluja, biograafisia sanontoja, Jeesuksen sanoihin keskittyvät ihmekertomukset), 2. Herran sanat (viisaustraditio, profeetalliset ja apokalyptiset sanat, lakiin viittaavat sanat, minä-sanonnat), 3. Vertaukset (a. rajoitetutssa mielssä, b. paraabelit, c. esimerkkikertomukset, d. allegoriat)