historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Aluksi

Aikahistoriallisen katsauksen ponnahduslaudaksi voidaan ottaa Luuk. 3.1-2 löytyvä synkronismi:

”Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa.”

Tiberius, Rooman keisari, hallitsi 14-37 jKr. Roomalainen Pontius Pilatus toimi maaherrana 26-36 jKr. Heroder Antipas, Herodes Suuren poika (tekstissä vain Herodeksena mainittu), oli Galilean ja Perean tetrarkkina (”neljännesruhtinas”) 4 e.Kr.-39 jKr. Filippos oli niinikään Herodes Suuren poika ja tetrarkki. Hän hallitsi pohjoisia Jordan-joen tuonpuoleisia maita (mm. Auranitis, Trakonitis, Gaulanitis ja osa Itureaa) 4 e.Kr.-34 jKr. Lysaniaksen hallitusvuodet eivät ole tiedossa. Hannas taas oli ylipappina 6-15 jKr. ja Kaifas 18-36 jKr.

Keitä hieman tarkemmin ottaen olivat tässä esiintyvät henkilöt ja minkälainen oli heidän aikansa? Aivan kaikkia mainittuja henkilöitä ei nyt tarvitse pohtia. Toisaalta mukaan kannattaa mahduttaa muutama muukin nimi. Ensimmäinen näistä on Herodes Suuri. Mistä hän oli kotoisin?