historianjeesus.fi

by Tom Holmén

John Dominic Crossan

”I send warmest greetings from myself and my web-site ’www.johndominiccrossan.com’ to your own ’www.historianjeesus.fi’ and the Åbo Akademi Historical Jesus Workshop. Scholarly research without popular communication is light hidden under a bushel.”

crossansign

– Dominic

John Dominic Crossan on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi erityisesti teoksestaan The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco, 1991). Tätä seurasivat monet suositut julkaisut kuten The Essential Jesus: What Jesus Really Taught (San Francisco, 1994) ja Jesus: A Revolutionary Biography (San Francisco, 1994). Crossanin Jeesus-kuvan on sanottu monissa asioissa haastavan vallitsevan konsensuksen. Hänen näkemyksensä Jeesuksesta kyynikkosaarnaajana tuleekin lähelle amerikkalaisen Jeesus Seminaarin painotuksia. Paljon viitattu on Crossanin toteamus kyynikkosaarnaajista hippeinä augustaanisten juppien maailmassa. ”Jeesus ja hänen seuraajansa, vaikkakaan ei Johannes Kastaja ja tämän seuraajat, istuvat erittäin hyvin tähän taustaan.” (The Historical Jesus, 421.)

Crossanin populaarista suosiosta huolimatta akateeminen tutkimus ei useinkaan ole yhtynyt hänen näkemyksiinsä. Erityisesti metodologiassa Crossan kulkee omia polkujaan. Vastoin muun tutkimuksen yhä tärkeämmäksi kokemaa pyrkimystä useiden autenttisuuskriteerien yhteiskäyttöön analyysissa Crossan rakentaa yksinomaan moninkertaisuuskriteerin varaan. Hän hyödyntää lukuisia muun tutkimuksen epäämiä lähteitä. Myös hänen lähteille antamansa ajoitukset sekä erityisesti tulkinnat lähteiden keskinäisistä riippuvuussuhteista saavat monet tutkijat puistelemaan päätään. Jeesus-tutkimuksessa metodikysymykset ovat vilkkaan keskustelun kohteena, ja näkökantoja on monia erilaisia. Silti tutkijat yleensä löytävät yhteisen keskustelupohjan lähtökohdilleen sekä tutkimustuloksilleen. Crossanin ratkaisut ovat kuitenkin siinä määrin poikkeavia, että jos hän metodeineen on oikeassa, muut ovat erehtyneet. Yleensä asia nähdään juuri päinvastoin, kuten mm. Ed Sanders on erään suomenvierailunsa yhteydessä todennut.

Kaikesta kritiikistä huolimatta Crossania pidetään tiedeyhteisön huomattavana ja arvostettuna jäsenenä. Tämä toisaalta kuvastaa tutkimusfoorumille ominaista keskustelevuutta (ks. tutkimuksen perspektiivi). Toisaalta asiaan on vaikuttanut Crossanin ajattelussa ja tietämyksessä lopultakin ilmenevä syvyys ja eleganssi. Kun Tom Wrightia esittelevässä kirjoituksessa viittasimme Crossaniin, on kai sopivaa tähän yhteyteen lainata Wrightia: ”J.D. Crossan on yksi mestarillisimmista, miellyttävimmistä, oppineimmista ja nopeaälyisimmistä Uuden testamentin nykytutkijoista. Hän tuntuu olevan kykenemätön esittämään tylsää ajatusta tai kirjoittamaan pitkäveteistä kappaletta. Hänen kirjansa The Historical Jesus on vaalimisen arvoinen sen sivistyksen, perinpohjaisuuden, monilukuisten ja mutkikkaiden asioiden loistavan käsittelyn, hämmästyttävän kekseliäisyyden ja ennen kaikkea luettavuuden takia.”

Crossan on entinen Rooman kirkon pappi. Nykyisestä suhteestaan katolisuuteen hän kysyessäni antoi seuraavan julkiseksi tarkoitetun vastauksen:

”Roomalaiskatolisuus muodostuu yhteisöstä, traditiosta ja hierarkiasta, näistä kolmesta, mutta suurin niistä on yhteisö. En voisi koskaan hylätä yhteisöä tai traditiota enkä olla missään tekemisissä hierarkian kanssa. Roomalaiskatolinen hierarkia on systeemisesti ja rakenteellisesti osallisena vallan perinpohjaisessa väärinkäytössä, ja – mitä sen yksittäisten jäsenten pyhyydestä sitten voidaankin sanoa – siitä on tullut rikollisen synnilllinen instituutio.”