historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Autenttisuus(/aitous)kriteerit ja Jeesus-tutkimus

1960-luvulla Jeesus-tutkimuksessa suuntauduttiin toden teolla tutkimaan ja määrittelemään kriteerejä, joiden avulla autenttinen Jeesus-materiaali voitaisiin perustellusti ja johdonmukaisesti erottaa varhaisten yhteisöjen ja evankelistojen muotoiluista. Luonnollisesti kriteerien periaatteita oli haettu ja sovellettu jo kauan ennen tätä, mutta systemaattisen kategorisoinnin ja keskustelun katsotaan alkaneen näinä toisen etsinnän kukoistusvuosina. Erilaisia kriteerejä on sittemmin kehitelty lukuisia. Toisaalta usein samasta kriteeristä saatetaan käyttää eri nimeä. Kattavimmat luettelot ovat keränneet R.H. Stein (1981) ja D. Polkow (1987). Lukuisista osittain tai enemmänkin päällekkäisistä kriteereistä voidaan mielekkäästi määritellä muutamia peruskategorioita, jotka ovat riittävän tarkkoja ja helpottavat tutkijoiden välistä keskustelua. Kansainvälisessä tutkimuksessa keskustelun lähtökohtana on melko usein toiminut J. P. Meierin (1991) A Marginal Jew -sarjan ensimmäiseen osan aitouskriteerejä käsittelevä luku. Suomenkielisessä kirjallisuudessa kattavin esitys aiheesta on Tom Holménin artikkeli ”Mark. 11:15-17: Mitä todella tapahtui?” kirjassa Jeesus ja temppeli (2002).