historianjeesus.fi

by Tom Holmén

John P. Meier

”Best wishes to ’www.historianjeesus.fi’ and to the Abo Akademi Historical Jesus Workshop. Senior scholars find great hope and encouragement in the new generation of young scholars undertaking this demanding but rewarding enterprise. You are especially blessed to have such a distinguished professor as Dr. Tom Holmen as your guide. May your work enrich the ever-expanding world of international scholarship.”

(Prof.) John P. Meier

John P. Meier on pitänyt tutkijamaailmaa jännityksessä jo kohta 20 vuotta. 1991 ilmestynyttä A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus monografiaa seurasi 1994 toinen ja 2001 kolmas osa. Alunperin kaksiosaiseksi aiottu tutkimus jatkuu vielä ainakin neljänteen osaan: halakhaa ja moraalikysymyksiä tarkasteleva neljäs tiiliskivi on jo valmiina joskaan ei vielä ilmestynyt. Meier käy läpi koko Jeesus-tradition ja arvioi kriittisesti, mitä lähteiden tarjoamaa informaatiota voidaan perustellusti hyödyntää historiallisessa tutkimuksessa. Näin hän traditio traditiolta ja kirja toisensa perään piirtää ja tarkentaa kuvaa historian Jeesuksesta. Ei ihme, että sivuja kertyy tuhansia. Nähtäväksi jää pääsemmekö vieläkään jännityksestä ja saako Meier neljännenkään osan myötä Jeesus-kuvaansa täysin valmiiksi.

Kyseessä on siis ainakin mitä laajuuteen ja perusteellisuuteen tulee vuosisadan Jeesus tutkimus. Meier esittää näkemyksensä sellaisella lukeneisuudella, argumentoinnin tinkimättömyydellä ja tarkkanäköisyydellä, että vastaanväittäjät ovat usein huomanneet lähteneensä soitellen sotaan. Meier on pitkään ollut myös metodologian edelläkävijä. Ensimmäisessä osassa ilmestynyt metodologinen keskustelu oli edistysaskel ja lupasi hyvää koko tutkimuksesta. Viime vuosina Meierin käyttämät metodiset periaatteet ovat kuitenkin olleet jäämässä uudemman kehityksen jalkoihin. Perinteinen traditiokritiikki, johon Meier olennaisesti nojaa, on saanut osakseen arvostelua. Näkemyksiin tradition synnystä on tullut uusia aspekteja. Niin ikään keskustelu Meierin analyysissa keskeisellä sijalla olevista autenttisuuskriteereistä on mennyt eteenpäin. Tutkimuksensa luonteesta johtuen Meierin on ollut vaikea päivittää metodiaan.

Mikään ei kuitenkaan anna aihetta vähätellä Meierin tutkimuksen merkitystä. Päinvastoin lähes kaiken lähdeaineiston kattavana se tarjoaa harvinaislaatuisen analysoidun materiaalin aarreaitan, joka tulevaisuudessa varmasti toimii yhä uusien, erilaisilla kysymyksenasetteluilla varustettujen tutkimusten lähtökohtana. Meierin analysoitua dataa tutkittaneen myös sellaisenaan. Samoin on oletettavaa, että laajan tutkimuksensa viimein valmistuttua Meier julkaisee argumenttinsa ja Jeesus-kuvansa myös ”vain” kirjan mittaisena lyhennelmänä.

Verrattain vähän konferensseissa matkustelevaa roomalaiskatolista Meieria voidaan metodinsa tähden myös pitää kolmannen etsinnän (Jeesus-tutkimuksen viimeisin vaihe) kriittisen laidan edustajana. Tosiasia onkin, että tutkijoiden elämän kiireellistyessä ja tutkimusten painottuessa yhä enemmän artikkelijulkaisuihin, myös kiusaus paljon aikaa ja tilaa vievän perinpohjaisen analyysin sivuuttamiseen kasvaa. Meier näkeekin toistuvasti aihetta arvostella nykytutkimusta historiallisen metodin laiminlyönnistä tai kokonaan sen puuttumisesta. Lähteiden tarjoamaa informaatiota käytetään kritiikittömästi omien hypoteesien tukemiseen. Osittain on kuitenkin kyseessä paradigmaero, se mitä ja miten Jeesuksesta katsotaan voitavan tietää.

Meierin Jeesus on keskeisesti juutalainen. Tämän hän on tähän mennessä tarkimmin määritellyt tutkimuksensa kolmannessa osassa. Korjattakoon tässä yhteydessä usein toistuva väärinkäsitys, joka juontuu Meierin kirjasarjan nimesta A Marginal Jew, marginaalinen juutalainen. Meierin viesti ei ole se, että Jeesus olisi ollut vain marginaalisesti, siis vain vähän juutalainen. Sen sijaan hänen tarkoituksenaan on korostaa sitä, miten Jeesus omassa ajassaan ja maailmassaan sijoittui etnisesti, uskonnollisesti, poliittisesti, sosiaalisesti jne. marginaaliin. Ts. hänellä ei ollut keskeistä asemaa, ei tässä mielessä oikeanlaista syntyperää, uskontoa ja kansalaisuutta, ei valtaa eikä varallisuutta.

Meierin kirjasarjan tähän mennessä julkaistut osat:

A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus Volume One: The Roots of the Problem and the Person
A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus Volume Two: Mentor, Message, and Miracles
A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus Volume Three: Companions and Competitors