historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Huoneentaulut

Tutkimuksen perspektiivi

Historiantutkimukselle ja kaikelle humanistiselle tutkimukselle ominaista on kontingenssi. Toisin sanoen tutkijan jalkojen alta, edestä, takaa ja sivuilta ei löydy kovaa, tukevaa maata, vaan pehmeää ja joskus upottavaakin suota. Päätelmien tekemisessä on aina otettava huomioon se, että 2 + 2 voikin yllättäen olla 3 tai 5, joskus jopa aivan muuta. Tämän luonteisessa tutkimuksessa käsite ”tieto” merkitsee kaikkea hyvistä mahdollisuuksista hyviin todennäköisyyksiin. Eli varmimmillaankin vastaus kysymykseen ”näinkö?” kuuluu ”hyvin todennäköisesti”. Todennäköisyyksien arviointi on sekin aina myös osittain subjektiivista. Siksi asioita tutkittaessa edetään tavallaan leveällä rintamalla, niin yksittäisen tutkijan ajattelussa kuin tutkijoiden keskinäisessä dialogissakin: vaikka tutkija rakennelmaansa kootessaan pyrkii rakentamaan parhaimmaksi havaitsemansa hypoteesin päälle, hän pitää mielessään ja tietyllä tavalla laskuissa mukana muutkin hypoteesit, ainakin ne, jotka myös ovat hyvin mahdollisia. Näin kontingenssi edellyttää tutkijoiden kesken tiettyä keskustelutapaa. Puhutaan tulkinnoista, mielipiteistä ja siitä vakuuttaako jokin selitys vai ei.

Sivuston perspektiivi

Historian Jeesuksen tutkimuksessa asiat nivoutuvat voimakkaasti toisiinsa. Yksinkertaisiltakin näyttävien seikkojen ymmärtäminen kunnolla edellyttää laaja-alaista asioiden tuntemusta ja osaamista. On siksi sanomattakin selvää, etteivät sivustolla käsiteltäviin kysymyksiin annetut vastaukset voi edes pyrkiä olemaan tyhjentäviä tai vesitiiviitä. Tarvetta jatkokysymyksiin tulee varmasti esiintymään, ja mahdollisuuksien mukaan otamme sen huomioon. Mutta melkein asiasta kuin asiasta voisi kirjoittaa tieteellisen artikkelin, useista monografioita.