historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Faktaluetteloja

ListaJeesuksen elämä pähkinänkuoressa? Eräs tapa on kerätä luetteloksi Jeesuksen elämään liittyviä tosiseikkoja, joista löytyy tutkijoiden kesken yksimielisyyttä niin, että ne voidaan ongelmitta ottaa Jeesuksesta tarkemmin muodostettavan kuvan lähtökohdaksi. Tässä joitakin esimerkkejä.

Amerikkalainen Jeesus-tutkija E.P Sanders on esittänyt usein viitatun luettelon Jeesuksen elämän tapahtumista ja asioista, joita voidaan pitää käytännöllisesti katsoen varmoina historiallisesti (”virtually certain”). Seuraavassa listan pidempi versio:

Jeesus syntyi n. 4 e.Kr. lähellä Herodes Suuren kuolinajankohtaa; hän vietti lapsuutensa Galilealaisessa Nasaretin kylässä; Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen; Jeesus kutsui opetuslapsia; hän opetti kylissä ja Galilean maaseudulla (selvästikään ei suuremmissa kaupungeissa); hän saarnasi Jumalan valtakunnasta; n. vuonna 30 hän lähti Jerusalemiin pääsiäisjuhlaan; hän sai aikaan häiriötä temppelialueella; hän vietti viimeistä ateriaa oppilaidensa kanssa; juutalaiset viranomaiset ylipappi etunenässä vangitsivat hänet ja kuulustelivat häntä; hänet teloitettiin roomalaisen Pontius Pilatuksen käskystä; aluksi hänen oppilaansa pakenivat; he näkivät hänet (missä mielessä on epävarmaa) hänen kuolemansa jälkeen; tämän seurauksena he uskoivat hänen palaavan perustamaan valtakunnan, josta oli puhunut; he muodostivat yhteisön, joka odotti hänen paluutaan ja pyrki saamaan muita uskomaan häneen Jumalan Messiaana.

Niin ikään amerikkalainen J. Charlesworth puolestaan on luetteloinut asioita, joista Jeesus-tutkijoiden kesken vallitsee hänen mukaansa selvä konsensus:

Jeesus oli juutalainen ja Jeesusta tulee tarkastella hänen juutalaisessa kontekstissaan. Jeesusta ei kuitenkaan voida kiinteästi yhdistää mihinkään tunnettuun ryhmään. Jeesuksen ajasta kertovan juutalaisuuden kirjallisuuden tuntemus on lisääntynyt. Jeesus ei itse kuitenkaan viitannut tähän kirjallisuuteen, vaan kirjoihin, jotka nyt tunnetaan Vanhan testamentin kirjakokoelmasta. Ei ole mahdollista kirjoittaa Jeesuksen elämäkertaa, mutta on mahdollista tietää paljon Jeesuksesta, koska evankeliumien kuvaus on pääpiirteittäin luotettava. Myös arkeologia toimii merkittävänä tiedonlähteenä Jeesus-tutkimuksessa. Samoin sosiologian ja antropologian merkitys tutkimuksessa on kasvanut. Se, että Jeesus ja hänen aikalaisensa katsoivat Jeesuksen tehneen ihmeitä kuuluu keskeisesti historialliseen Jeesus-kuvaan. Jeesusta pidettiin epätavallisena sen voiman ja auktoriteetin tähden, minkä hän edellytti itsellään olevan. Hän ajatteli itsestään messiaanisin ja eskatologisin käsittein. Apokalyptiikka ja eskatologia olivat muutenkin keskeisellä sijalla Jeesuksen julistuksessa. Jeesus oli joskus häiritsevän offensiivinen. Temppelitapahtuma (Mark. 11.15-17) oli merkittävä alkusysäys Jeesuksen tuomitsemiseen ja kuolemaan johtaneelle tapahtumasarjalle.

Valaisevan nopean käsityksen Jeesuksen elämän ”sisällyksestä” saa myös tutustumalla kokonaisesitysten sisällysluetteloihin. Saksalaiset Annette Merz ja Gerd Theissen jäsentävät kirjansa Der Historische Jesus ”Jeesuksen toiminta ja julistus” -osan seuraavasti:

Jeesus karismaatikkona: Jeesus ja hänen sosiaaliset suhteensa (- Jeesus ja hänen perheensä; – Jeesus ja hänen opettajansa: Johannes Kastaja; – Jeesus ja hänen opetuslapsensa; – Jeesus ja hänen kannattajansa kansan joukossa; – Jeesus ja naiset hänen lähipiirissään;- Jeesus ja hänen vastustajansa) Jeesus profeettana: Jeesuksen eskatologia (- Jumalan valtakunta -metafora ensimmäisenä historiallisena edellytyksenä Jeesuksen eskatologiselle julistukselle; – Apokalyptiikka toisena historiallisena edellytyksenä Jeesuksen eskatologiselle julistukselle;- Nykyisyyden ja tulevaisuuden suhde Jeesuksen julistuksessa;- Tuomion ja pelastuksen suhde Jeesuksen julistuksessa) Jeesus parantajana: Jeesuksen ihmeet (- Varhaiset kristilliset ihmekertomukset; – Varhainen kristillinen ihmetraditio seurauksena historian Jeesuksen toiminnasta;- Jeesus ihmeidentekijänä verrattuna ajan muihin ihmeidentekijöihin) Jeesus runoilijana: Jeesuksen vertaukset (- Kuvakielen muotoja; – Vertaukset kertomuksina) Jeesus opettajana: Jeesuksen etiikka (- Jeesus opettajana (rabbi);- Jeesuksen etiikka Tooran tehostamisen ja lieventämisen välillä;- Jeesuksen etiikka viisaustematiikan ja eskatologisten vaikutteiden välillä;- Rakkauskäsky Jeesuksen etiikan keskuksena)