historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Materiaalit

”Materiaalit” -niminen osio pyrki yhtäältä samaan kuin koko sivustokin, tuomaan tutkimuksen tulokset esille ymmärrettävällä ja lähestyttävällä tavalla. Toisaalta osio pyrki väläyttämään hieman sitä, miltä varsinainen tutkimus näyttää. Edellistä pyrkimystä konkretisoivat opituntimateriaali sekä kirkon jumalanpalveluksissa käytettävien evankeliumitekstien analysointi Jeesus-tutkimuksen näkökulmasta. Tekstejä ehdittiin julkaista lähemmäs kaksikymmentä. Jälkimmäinen pyrintö, joka otsikoitiin ”Case Studies”, jäi vain aikomukseksi:

”Case Studies pyrkii esittelemään tutkijaryhmämme lyhyitä ja keskipitkiä, periaatteessa julkaisukelpoisia tutkimuksia. Jeesus-tutkimus on kuitenkin hyvin leimallisesti kansainvälinen tutkimusalue, ja julkaisukelpoisen tutkimuksen kirjoittamista suomeksi on siksi pidettävä melkoisena suoneniskuna tutkijankin lopulta rajalliseen energiavarantoon.”

Niinpä näitä tekstejä ei saatu lainkaan aikaiseksi. Tavallaan vastaava ja enemmänkin toteutuu nyt tutkimusryhmän e-journalissa, IESUS ABOENSIS: Åbo Akademi Journal for Historical Jesus Research, jonka ensimmäinen numero julkaistaan toukokuussa 2015.

Tältä sivustolta löytyvät siis:

Oppitunteja

Kirkkovuosi