historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Erilaisuuskriteeri

Erilaisuuskriteeri pitää sisällään useampia joskus itsenäisenäkin esiintyviä kriteerejä. Esimerkiksi hämmentävyyskriteeri tai redaktionvastaisuuskriteeri mainitaan usein erillisinä kriteereinä. Onkin ehkä mielekästä jakaa kyseinen kriteeri kahteen luokkaan: a) negatiivisesti erilainen ja b) neutraalisti erilainen. Negatiivisesti erilainen on traditio, jonka mainitseminen on ristiriidassa evankelistan teologisten ja sosiologisten näkökohtien kanssa. Erityisesti Markuksen evankeliumissa löytyy lukuisia tällaisia seikkoja. On esimerkiksi epätodennäköistä, että kukaan Jeesuksen seuraajista olisi keksinyt kertomusta siitä, kuinka Jeesuksen perheenjäsenet pitivät tätä seonneena (Mk 3:21) tai että naiset löysivät Jeesuksen tyhjän haudan ensimmäisinä (Mk 16:1-8). Neutraalisti erilainen on traditio, joka poikkeaa varhaiskristittyjen käytännöistä ja teologiasta, vaikka se ei suoranaisesti olisi hämmentävää tai ristiriitaista. Esimerkiksi Jeesuksen evankeliumeissa itsestään (yli 80 kertaa) käyttämä ilmaus ”ihmisen poika” ei löydy muualta Uudesta testamentista tällaisessa muodossa kuin kerran (Apt. 7:56). Se ei siis ole varhaiskristittyjen yleensä Jeesuksesta käyttämä nimitys. Näin on päätelty, että ”ihmisen poika” -ilmaus todennäköisesti perustuu Jeesuksen omaan käyttöön. Se ei kuitenkaan ole hämmentävä varhaiskristittyjen kannalta, ainoastaan vieras ja epätavanomainen. Tältä pohjalta onkin noussut vilkas keskustelu siitä, mitä Jeesus ilmauksella tarkoitti. Osa tutkijoista (mm. M. Casey) näkee kyseessä olleen arameankielisen ”meikäläistä” tarkoittavan sanonnan, kun taas toiset (mm. B. Chilton) pitää ”ihmisen poikaa” Danielin kirjan (7:13-14) jumalalliseen hahmoon viittaavana ilmauksena.