historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Jouluaamu

Luukas 2.1-20
Jakeet 1-5 sisältävät kolme historiallisesti vaikeasti ymmärrettävää mainintaa: verollepano keisari Augustuksen käskystä koko (Rooman) valtakunnassa, Quirinius Syyrian käskynhaltijana verollepanon aikana, ja käskyä seuraava matka ”omaan kaupunkiin” veroluetteloon kirjautumista varten. Kaksi ensimmäistä mainintaa näyttäisivät olevan jännitteessä muiden historiallisten lähteiden (esim. Flavius Josefuksen) kanssa. Kolmannen maininnan kohdalla voidaan kysyä tapahtumasarjan uskottavuutta: kotikaupunkiin suunnistaminen on ymmärrettävissä juutalaisena tapana (vrt. 2. Samuelin kirja 24), mutta ei liity hellenistis-roomalaisissa lähteissä verollepanoon.

Teksti sisältää useita korkean kristologian tunnusmerkkiä: Jeesukseen viitataan Vapahtajana, Kristuksena eli Messiaana ja Herrana. Myös Luukkaan teologialle keskeisiä teemoja on helppo tunnistaa: evankeliumin eli ilosanoman julistus, pelastus ”tänään”, Vanhan testamentin lupausten täyttyminen sekä siitä nouseva ilo. Samalla syntymäkertomuksella on selkeä juutalaiskeskeinen sävy, mihin jo tekstin maininnat Jeesuksesta Messiaana ja kuninkaallisena jälkeläisenä viittaavat. Ilosanoma ilmoitetaan ”koko kansalle”, mikä tarkoittanee nimenomaan juutalaisia. Maininta Jumalan ihmisille osoittamasta mielisuosiosta puolestaan liittyy läheisesti käsitykseen juutalaisista Jumalan valittuna kansana (vrt. 1QH 4.32-33).

Ks. myös jouluperikoopit.