historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Antipas

Galileassa silloin ja vielä Jeesuksen kuoleman jälkeenkin vaikuttanut tetrarkki Herodes Antipas, Arkelauksen veli, onnistui paremmin. Hänen yli neljäkymmentä vuotta kestänyt valtakautensa takasi Galileaan jokseenkin rauhallisen ajanjakson. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Antipas olisi ollut hyvän hallitsijan perikuva ja kansan varauksetta kunnioittama. Antipas halusi pitää olot rauhallisina, mutta saattoi toisaalta omaehtoisesti kylvää levottomuuksia. Tätä hyvin kuvaava ja mielenkiintoinen tapaus on Antipaksen rakkausavioliitto velipuolensa vaimon Herodiaksen kanssa. Avioliitto loukkasi syvästi juutalaista hurskauskäsitystä, koska sitä solmittaessa velipuoli oli vielä elossa. Lisäksi kauppaan oli kuulunut Antipaksen ensimmäisen vaimon murha, mikä ei kuitenkaan onnistunut. Vehkeilystä aiheutui sota, jossa Antipaksen ensimmäisen vaimon isä, Petrassa vaikuttanut Arabian kuningas Aretas löi Antipaksen joukot. Vain Roomasta tullut apu pelasti Antipaksen. Josefuksen mukaan Antipaksen tappio Aretakselle johtui siitä, että Antipas oli aiemmin teloituttanut Johannes Kastaja -nimisen hurskauden saarnaajan pidettyään tätä ensin vangittuna Makhairan linnoituksessa Pereassa. Antipas oli epäillyt Johannesta kansankiihotuksesta, kertoo Josefus. Johannes oli saanut liikkeelle suuria ihmisjoukkoja, joita oli sitten pitänyt otteessa vaikuttavilla saarnoillaan, ja Antipas oli nähnyt tarpeelliseksi ryhtyä varotoimiin. Josefuksen mielestä Antipas oli menetellyt Johanneksen kanssa väärin ja sai siitä Jumalalta rangaistuksen joukkojensa hävitessä Aretakselle. Markuksen evankeliumikin mainitsee Johannes Kastajan vangitsemisen ja teloituksen. Markus 6.17-28 tekstin mukaan syynä episodiin oli (myös tai paremminkin?) se, että saarnamies Johannes oli mennyt kritisoimaan Antipaksen avioliittoa Herodiaan kanssa. Herodias ei tätä sietänyt ja juonitteli niin että Johannes tapettiin.

Jeesus kasvoi Antipaksen hallintoalueella Galileassa ja siellä pääasiassa tapahtui hänen julistustyönsä. Jeesus oli ollut läheisesti tekemisissä Johannes Kastajan kanssa, jonka Antipas mestautti. Samoin kuin Johannes Jeesuskin sai tunnettuutta saarnaajana ja kansanjoukkojen kokoajana. On siksi varsin todennäköistä, että Antipas oli kuullut myös Jeesuksesta ja seurasi tämän liikkeitä (vrt. Luuk. 9.7-9). Oletettavaa on niin ikään se, että Jeesus ymmärsi joutuneensa tai joutuvansa Antipaksen huomion kohteeksi. Tutkimuksessa on arveltu, että Jeesuksen Johannes Kastajaa ylistävät sanat jakeissa Matt. 11.7-11 sisältävät vastakohtaistavan viittauksen Antipakseen. Hyvin ajankuvaan istuva on myös seuraava Luukkaan anekdootti:

Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: ”Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes [Antipas] tahtoo tappaa sinut.” Niin hän sanoi heille: ”Menkää ja sanokaa sille ketulle: ‘Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä saan työni päätökseen’” (Luuk. 13.31-32).

Luukkaan mukaan Antipas ja Jeesus myös lopulta tapasivat toisensa (Luuk. 23.6-12; Ap.t. 4.27-28).